top of page

Aanpak

  • We zoeken betrouwbare lokale partners, investeren in vertrouwen met het oog op een langdurige relatie.

  • We dagen Haïtianen uit vast te stellen wat hun grootste behoefte is, wat nodig zou zijn om daarin te voldoen en wat ze er zelf kunnen bijdragen.

  • We begeleiden ze stap voor stap om haalbare doelen voor ogen te krijgen en een weg uit te stippelen om die te bereiken.

  • Haalbaar betekent ook beperkt van schaal. Dat is vaak groot genoeg voor de lokale bevolking. Daarnaast is het goed dat snel resultaten en effecten zichtbaar zijn.

  • Er ligt altijd veel nadruk op duurzaamheid. Het eindresultaat moet de gemeenschap op lange termijn iets opleveren en tegen een stootje kunnen.

  • We zorgen dat in Haïti duidelijk is wie wat doet en dat die personen voor hun taak zijn  toegerust. Ook maken we goede communicatie-afspraken. 

  • De Haïtianen voeren de projecten zelf uit.

  • Door ons steeds de vorderingen te melden, zit onze partner zelf bovenop het project. Wij kijken over hun  schouder mee en geven desgevraagd advies over afwijkingen of onvoorziene gebeurtenissen.

  • We geven alleen geld voor kosten die in het kader van een project gemaakt worden. Vooraf willen we een kostenraming zien, achteraf facturen of betaalbewijzen. Zo weten we zeker dat niets  aan een  strijkstok blijft hangen.

bottom of page