top of page

Onze projecten

Pétionville:

Veilige school

Ten behoeve van een orkaanbestendige multifunctionele school, doneerde de stichting geld aan volksbeweging Sopudep, waarmee deze vijf orkaan- en aardbevingsbestendige klassen kon bouwen.

Ook zorgde de stichting voor de aanschaf van schoolboeken en andere leermiddelen voor 1.200 leerlingen.
 

 

Computeronderwijs

Dankzij vijftien computers, vier printers en ander lesmateriaal, gedoneerd door Nederlandse scholen en bedrijven, konden honderden leerlingen en volwassen ICT-lessen volgen.

Later kon de stichting met steun van Souptech 100 afgeschreven computers voorzien van up-to-date software. Deze werden verscheept naar Haïti t.b.v. de uitbreiding van computeronderwijs in Pétionville.

 

 

 

 


 

 

Catering

Een grote groep straatjongeren (‘restavecs’) nam deel aan tryouts van

cateringprojecten en leerde daar zelf maaltijden te bereiden. Hiervoor werd een complete een opleidingskeuken ingericht met koelkast, diepvries, ovens, combimagnetrons, kooktoestellen, diverse keukenapparaten en ander keukengerei.
 

 

Textielbewerking

Met het project “Op weg naar werk” konden 50 moeders en meiden in de tentenkampen die na de aardbeving werden opgezet, naailessen. Donateurs schonken daarvoor naaimachines.
 

 

Vakopleidingen

In het kielzog daarvan werd in het schoolgebouw een pilot voor vakonderwijs uitgevoerd. Daarvoor werden in eerste instantie nog eens meer dan 20 naaimachines en vier complete sets gereedschap voor houtbewerking aangeschaft, docenten ingehuurd en andere randvoorwaarden gerealiseerd (een warme maaltijd voor alle leerlingen). Tientallen kansarme jongeren volgden zo een vakopleiding textielbewerking of een basiscursus houtbewerking. Hun kansen om zelf in levensonderhoud te voorzien en te werken aan een betere toekomst, groeiden zo enorm.

 

 

 

 

 

 


 

 

Doorontwikkeling

Met de ervaringen van deze pilots werd daarna uitbouw van de Sopudep-vakschool in Pétionville ter hand genomen. De stichting Klein Gereedschap knapte enkele tientallen trapnaaimachines op en handgereedschap voor ambachtslieden. Private donoren schonken grote hoeveelheden stof, fournituren en andere benodigdheden. Toekomst voor Haïti kocht daarnaast gereedschap voor leerbewerking, metselwerk, loodgieterij en elektrotechniek in en verscheepte de lesmaterialen naar Haïti. In Pétionville worden deze materialen gebruikt om jongeren ambachtelijke vaardigheden bij te brengen. Daar is veel vraag naar in Haïti. Ook wordt een werkplaats/naai-atelier ingericht, waar jongeren na hun opleiding werkervaring

kunnen opdoen. Met deze werkplaats kan Sopudep ook omzet genereren om haar activiteiten te financieren. Zo maak je soms van niets toch iets (zie foto’s)
 

 

Darbouze:


Jongerengemeenschap OJED

 

In de plattelandsgemeenschap Darbouze vond de stichting een sterke partner in de Organisation des Jeunes Poud l’Epanouissement de Darbouze (OJED), waarin lokale jongeren zich verenigden om samen aan een betere toekomst te werken.

Het bestuur van OJED wees samen met de inwoners een aantal haalbare initiatieven aan om de leefbaarheid in de afgelegen streek duurzaam te verbeteren.
 

 

Drinkwater

Schoon drinkwater dichtbij huis bleek een essentiële randvoorwaarde. Hierdoor hoeven vrouwen en kinderen niet meer dagelijks uren naar een afgelegen bron te lopen, maar kunnen ze zich richten op opleiding en werk. Bovendien is het een basis-ingrediënt voor een gezond leven.

Toekomst voor Haïti sponsorde de aankoop van materialen en de inzet van een gespecialiseerd bedrijf voor de aanleg. De inwoners van Darbouze bracht alle benodigde arbeid in.

De gebruikers betalen naar vermogen een kleine vergoeding voor afname van schoon water. Daarmee wordt periodiek onderhoud betaald zodat de voorziening operationeel blijft.
 

 

Landbouw

Nadat orkaan Matthew een spoor van verwoesting had achtergelaten in de regio en met name alle landbouwactiviteiten had weggevaagd, stelde Toekomst voor Haïti geld beschikbaar voor wederopbouw van die belangrijke economische activiteit. OJED kon zo voor circa 100 boeren basisgereedschap, zaaigoed en mest aanschaffen. Dankzij de adviezen van een lokale landbouwkundige konden ze hun werk verduurzamen waardoor de bedrijvigheid minder kwetsbaar werd voor natuurgeweld en erosie, maar bovendien de opbrengst steeg.

Door een coöperatieve aanpak delen de boeren materiaal, helpen ze elkaars land te bewerken en delen ze de opbrengst.

 


 

 

Microkrediet

Enkele tientallen vrouwen konden via een microkrediet ambulante handel opzetten. Toekomst voor Haïti stelde een startkapitaal beschikbaar en hielp een verdienmodel voor de deelnemers op te zetten, een aflossingsschema te ontwerpen en een basisadministratie in te richten. Doordat de deelnemers de lening met kleine stapjes aflossen en een beetje rente betalen, blijft het startkapitaal beschikbaar en kunnen telkens nieuwe kredieten worden verleend voor uitbreiding. Tegelijkertijd verdienen de deelnemende vrouwen genoeg om hun voorraden aan te vullen en hun gezinnen te onderhouden.
 

 

Geitenhoederij

Met een millennium-subsidie van de gemeente ’s-Hertogenbosch werd de geitenhoederij in Darbouze nieuw leven ingeblazen. De natuurlijke omstandigheden zijn zeer geschikt voor deze sector, die bloeide totdat een tropische storm de sector verwoestte.

De Darbouzenaren bouwden eigenhandig een orkaanbestendige onderkomen voor centraal beheerde bokken en een aantal geiten. Daarnaast kregen 30 ervaren geitenhoeders een geit. OJED organiseert voor het collectief een fokprogramma en verdeelt een deel van de nieuwgeboren geiten onder de deelnemers. Ook hier is veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo worden de meeste geiten in een natuurlijke habitat gehouden en zijn ze ingeënt tegen de meest voorkomende ziektes.

Binnen een jaar na de start van het programma was de veestapel verdubbeld en konden de eerste producten worden geleverd.

 

 

 

 


 

 

Plannen te over

De succesvolle projecten hebben de gemeenschap van Darbouze meer opgeleverd dan alleen de directe resultaten. Minstens zo belangrijk is dat de inwoners zich gezien, gehoord en gesteund weten door wereldgemeenschap.

Bovenal hebben ze ervaren dat ze zelf in belangrijke mate verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun welzijn. Net als overal in de wereld, zijn er in Darbouze volop talenten, skills, ervaringen, ambities en dromen aanwezig die met een klein zetje in de rug tot wasdom kunnen komen.

 

Aangewakkerd door het succes en geïnspireerd door een versterkt collectief bewustzijn, hebben de Darbouzenaren verschillende nieuwe initiatieven beschreven om stappen vooruit te zetten.

 

      - Om minder afhankelijk te zijn van dure en vervuilende brandstof voor elektriciteit, willen zij gebruik maken van de energiebron die in de tropen volop voorhanden is: de zon. Met zonnepanelen voor collectieve voorzieningen (drinkwater) kan de gemeenschap geld besparen op brandstof en dat investeren in duurzame resultaten.

     - Een magazijn met koelvoorziening biedt de mogelijkheid om landbouwproducten op te slaan voor verkoop, maar ook collectief primaire levensbehoeften in te kopen. Dat kan de afzet van producten uit de landbouw en geitenhoederij versterken, maar ook de ambulante handel (microkredieten).

     - Na de geitenhoederij zijn er plannen om op schaal kippen te houden. Dat is een goedkope bron van eiwitten (eieren en vlees), maar met een doordachte aanpak ook een interessante bron van bedrijvigheid. Voor een duurzame aanpak zijn stevige schuren, vaccinaties en investeringen in hoogwaardige kuikens nodig.

 


Verduurzaming landbouw in de startblokken

Op korte termijn hoopt OJED de verduurzaming van de landbouw een impuls te geven. Samen met een lokale landbouwkundige is een werkbaar plan uitgedacht voor circa 100 boeren.

     - Naast de traditionele producten worden gewassen gekweekt die goed gedijen in de streek, maar vooral ook bijdragen aan de gezondheid van de inwoners;

     - Het plan kent een schema voor opeenvolgende oogsten waardoor het hele jaar door gezonde producten dichtbij huis beschikbaar zijn;

     - Met slimme beplantingsschema’s gaan bomen, struiken en gewassen elkaar beschermen en versterken met schaduw, beschutting tegen wind, bevruchting via insecten en natuurlijke bemesting;

     - Tot slot zal het gebruik van diepwortelende bomen en planten de erosie tegengaan, waardoor de bevolking ook op de langere termijn in harmonie met de omgeving kan gedijen.
 

Wilde Ganzen heeft begin 2022 50% van de benodigde kosten voor aanschaf van basaal gereedschap, stekken, zaden en mest toegezegd. Toekomst voor Haïti zoekt nog naar financieringsmogelijkheden voor de overige 50%.

 


Nederland

Toekomst voor Haïti heeft in Nederland op tal van manieren aandacht proberen te vestigen op de omstandigheden in Haïti en de mogelijkheden die mensen hebben om Haïtianen te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Zo gaven vertegenwoordigers voorlichting op scholen, informatiebijeenkomsten, bezochten vrijwilligers bedrijven en particulieren die goederen wilden doneren, wierven ze fondsen tijdens een groot cultureel evenement en waren ze zichtbaar in tal van media.

 


Via de website en nieuwsbrieven kunnen belangstellenden op de hoogte blijven van projecten en interesse melden om een bijdrage te leveren.

Computers.jpg
Landbouw 1.JPG
Landbouw 22.JPG
Landbouw 6.JPG
2018-03-11-PHOTO-00000972.jpg
2018-03-11-PHOTO-00001018.jpg
foto timmerklas.jpg
bottom of page