top of page
2018-03-11-PHOTO-00000972.jpg
image4 (1).jpeg

 

De Stichting Toekomst voor Haïti is in 2010 opgericht na de verwoestende aardbeving. Sindsdien heeft de organisatie samen met lokale partners Haïtianen kansen geboden om voor zichzelf te zorgen. Haïtianen  krijgen hulp om zelf regie te voeren over duurzame verbetering van hun leefomgeving.

De stichting ziet een vaste inkomensbron en onderwijs als basisvoorwaarden voor duurzame ontwikkeling. Een veilig en functioneel klaslokaal, eenvoudige tafels en stoelen, basale lesmaterialen en salarissen voor leraren zijn voor ons heel vanzelfsprekend. In  Haïti niet.  Onderwijs heeft een zetje nodig en dat geeft de Stichting Toekomst voor Haïti.

Focus op leren

De afgelopen jaren hebben we samen met partners in Pétionville aardbevingsbestendige klaslokalen gerealiseerd, onderwijzers betaald en een leskeuken voor kooklessen ingericht. Met afgeschreven naaimachines en gereedschappen uit Nederland volgden kansarme straatjongeren, meisjes en vrouwen een beroepsopleiding textiel- of houtbewerking.

IIn de plattenlandsgemeente Darbouze organiseerden we met microkredieten ambulante handel als duurzame inkomstenbron. Tientallen boeren kregen gereedschap, zaaigoed en advies om de landbouw weer op te bouwen en de verwoeste geitenhoederij nieuw leven in te blazen. 

De keuze voor deze projecten werd vooral door de Haïtianen zelf gemaakt. Ze dragen ook naar vermogen bij aan de voorbereidingen en uitvoering van de initiatieven. Zo ervaren ze dan niet beperkingen bepalend zijn voor de kwaliteit van leven en leefomgeving, maar vooral de eigen krachten, talenten en motivatie.

Blijven steunen

Het is juist dat optimisme dat de Stichting Toekomst voor Haïti ertoe brengt om de Haïtianen jaren na de verwoestende aardbeving te blijven steunen bij hun inspanningen om het land op te bouwen.  En laten we eerlijk wezen: ieder resultaat dat al is bereikt, is mooi, maar er is nog veel te winnen in dit zwaar getroffen land.

Alle hulp is uiteraard welkom en kan worden aangemeld via: stichtingtoekomstvoorhaiti@gmail.com

bottom of page